Een schets van je leven

Referenties

Een schets van je leven

Onderstaand enkele referenties over door mij geschreven levensboeken:

Ineke Bolt:

Bert Loof heeft het levensverhaal van mijn onlangs overleden vader opgetekend. Bert kan goed luisteren en is een zeer prettige en integere gespreksgenoot. Hij kan de verhalen die hij hoort op een hele goede en aansprekende wijze verwoorden. Het levensverhaal van mijn vader is daardoor voor ons een dierbaar boek geworden.

Nic Koomen:

Mijn gesprekken met Bert waren erg prettig en hij wist  de verhalen goed te verwoorden. Voor mijzelf was het ook verrassend hoeveel ik mij nog wist te herinneren uit het verleden en daardoor kwamen er nog meer herinneringen naar boven. Ik realiseerde mij dat ik een afwisselend en plezierig leven heb en heb gehad. Het is een prachtig boek geworden waar ik erg trots op ben.

Kinderen Koomen:

Bert heeft een aantal gesprekken met onze vader gehad waarbij op integere wijze is omgegaan met dat wat hij aan familieverhalen te horen kreeg. Het was voor ons en onze kinderen erg indrukwekkend om gedetailleerde jeugdverhalen te lezen. We hebben door het boek een heel mooi en beter beeld gekregen van het leven van onze vader en zijn Bert daar erg dankbaar voor.

Willem Wardenaar:

Ik heb de heer Loof in april 2019 opdracht gegeven voor het maken van een boek over mijn leven. Dat levensboek is begin augustus 2019 opgeleverd. Ik ben daar heel blij mee. Het boek is naar aanleiding van een aantal interviews met mij zodanig opgesteld en uitgewerkt dat het geheel aan mijn verwachtingen voldoet. Het is precies geworden zoals mij voor ogen stond. Ik ben hem daarvoor veel dank verschuldigd en kan hem van harte aanbevelen.