Een schets van je leven

Referenties

Een schets van je leven

Onderstaand enkele referenties over door mij geschreven levensboeken:

Ineke Bolt:

Bert Loof heeft het levensverhaal van mijn onlangs overleden vader opgetekend. Bert kan goed luisteren en is een zeer prettige en integere gespreksgenoot. Hij kan de verhalen die hij hoort op een hele goede en aansprekende wijze verwoorden. Het levensverhaal van mijn vader is daardoor voor ons een dierbaar boek geworden.

Nic Koomen:

Mijn gesprekken met Bert waren erg prettig en hij wist  de verhalen goed te verwoorden. Voor mijzelf was het ook verrassend hoeveel ik mij nog wist te herinneren uit het verleden en daardoor kwamen er nog meer herinneringen naar boven. Ik realiseerde mij dat ik een afwisselend en plezierig leven heb en heb gehad. Het is een prachtig boek geworden waar ik erg trots op ben.

Kinderen Koomen:

Bert heeft een aantal gesprekken met onze vader gehad waarbij op integere wijze is omgegaan met dat wat hij aan familieverhalen te horen kreeg. Het was voor ons en onze kinderen erg indrukwekkend om gedetailleerde jeugdverhalen te lezen. We hebben door het boek een heel mooi en beter beeld gekregen van het leven van onze vader en zijn Bert daar erg dankbaar voor.

Willem Wardenaar:

Ik heb de heer Loof in april 2019 opdracht gegeven voor het maken van een boek over mijn leven. Dat levensboek is begin augustus 2019 opgeleverd. Ik ben daar heel blij mee. Het boek is naar aanleiding van een aantal interviews met mij zodanig opgesteld en uitgewerkt dat het geheel aan mijn verwachtingen voldoet. Het is precies geworden zoals mij voor ogen stond. Ik ben hem daarvoor veel dank verschuldigd en kan hem van harte aanbevelen.

Joop van den Heuvel:

Ik heb Bert Loof in 2020 een opdracht gegeven om mijn levensverhaal in boekvorm vast te leggen. Door zijn ervaring en inbreng is het een heel mooi boek geworden. Ik kan hem echt aanbevelen. Daarbij heb ik met Bert een bijzonder prettige tijd beleefd tijdens de voorbereidingen voor het maken van dit boek.

Bram Bol:

Vlak voor mijn 80ste verjaardag in augustus 2021 was het boekje klaar dat ik voor mijn kleinkinderen geschreven wilde hebben. Al bij ons kennismakingsgesprek hadden Bert en ik een klik. Ondanks mijn dyslectisch taalgebruik wist jij uit mijn vooraf geschreven concept een start te maken. De daaropvolgende samenkomsten vond ik inspirerend en uiterst plezierig, ik keek er naar uit. Door jouw deskundig inzicht werd het een bijzonder mooi boekwerkje over mijn levensloop. We bevelen je van harte aan. We willen daarbij jouw deskundige aanpak maar ook vooral jouw warme belangstelling voor het persoonlijke verhaal van de schrijver voor het voetlicht brengen.

Jos Engelhart:

Bert Loof heeft voor mij mijn levensboek samengesteld, bestaande uit door mij aangeleverde teksten en aan de hand van enkele interviews. Ik ben heel tevreden over de uitvoering van het boek, het is zeer verzorgd, mooi van kleur en de opzet van bladzijden en typologie is heel goed gegaan. Ik had het wel liever in een chronologische volgorde gehad in plaats van thematisch. Voorts hadden de foto's met bijbehorende teksten wel iets groter gekund. Maar al met al is het een mooi boek geworden waar ik tevreden over ben. Zomer 2022, Jos Engelhart